Integrativni centar za savjetovanje i podršku

PRIJAVI SE!
VOLONTIRAJ!

Volonteri predstavljaju vrijedni resurs i doprinos u poboljšanju kvalitete rada s korisnicima. Centar je u stalnoj potrazi za volonterima koji će biti dio našeg tima i koji će se uključiti u rad s korisnicima te pomagati oko provedbe aktivnosti.

U rad Integrativnog centra za savjetovanje i podršku možete se volonterski uključiti na sljedećim volonterskim pozicijama:

  • radionice inkluzije za djecu s teškoćama u razvoju
  • radionice za braću i sestre djece s teškoćama u razvoju
  • radionice za roditelje djece s teškoćama u razvoju

Prednost pri odabiru imaju volonteri čije obrazovanje i iskustvo te znanja, vještine i sposobnosti odgovaraju potrebama korisnika i volonterskim pozicijama. Sa svakim novim volonterom potpisuje se ugovor o volontiranju te se dogovara okvirni sadržaj i raspored aktivnosti.

Želiš li se prijaviti za volontiranje? Ispuni obrazac za prijavu u nastavku.

Obrazac za prijavu:


LIPANJ 2022