Integrativni centar za savjetovanje i podršku

SURADNICI
STAR Institute

STAR Institute, Denver, Colorado

Institut STAR vodeća je američka organizacija s misijom poboljšanja kvalitete života djece i odraslih promicanjem važnosti senzorne integracije u dijagnostici, obrazovanju i istraživanju. Korisnici Instituta su djeca, mladi, odrasli i obitelji s poremećajima iz senzorne obrade, poremećajima hranjenja i drugim stanjima povezanim s ADHD-om, poremećajem iz autističnog spektra i sličnim razvojnim poremećajima. Na temelju kontinuiranih istraživanja Institut provodi edukacije o senzornoj integraciji i multidisciplinarnom pristupu u terapiji za stručnjake i roditelje. Institut STAR specifičan je po procjeni baziranoj na individualnim razlikama djeteta i obitelji. Obitelj je prepoznata kao važan faktor pri postizanju dobrih rezultata te su roditelji uključeni u terapijsku procjenu/rad edukacijama i neposrednim sudjelovanjem u terapijama. 

Načela rada Instituta STAR 

  • Inovativnost i primjena najnovijih rezultata istraživanja o senzornoj integraciji u sklopu edukacija za roditelje i stručnjake
  • Obiteljski orijentiran model omogućava roditeljima/skrbnicima implementaciju terapije u prirodno okruženje doma i škole
  • Model intenzivne terapije (3 – 5 puta tjedno u kraćim intervalima)
  • Individualnost i prilagođenost potrebama djeteta
  • Globalni pristup – edukacije i terapije primjenjuju se u više od 38 zemalja svijeta
  • Igra kao platforma za učenje socijalnih vještina (dijeljenje, izmjenjivanje, čekanje na red)
  • Fokus na procesu, a ne na aktivnostima (interakcije, komunikacija, ostvarivanje odnosa, razumijevanje uputa)
  • Senzorni stil života, u suprotnosti sa senzornom dijetom

STAR model rada objedinjuje više metoda rada te je usmjeren prema igri kao prirodnom jeziku djeteta. U Institutu STAR rade stručnjaci raznih profila: radni terapeuti, logopedi, psiholozi i drugi. Cilj je terapija na aktivan, smislen i zabavan način poticati senzornu obradu prema individualnom profilu djeteta. S vremenom se odgovarajući uvjeti šire na okolinu izvan klinike, uključujući dom, školu i širu zajednicu. Učinkovita terapija tako omogućuje djeci s poremećajem senzorne obrade da funkcionalno sudjeluju u svakodnevnim aktivnostima: jelu, odijevanju, spavanju te igri s prijateljima.

O suradnji: 

Naš stručni tim vodi se načelom interdisciplinarnosti, prati aktualna istraživanja na području senzorne integracije te vidi roditelje kao važne čimbenike u terapijskom procesu. Pri odabiru suradnika bilo nam je važno odabrati institucije sa sličnom misijom i načelima da bi edukacije stručnog tima bile u skladu s integritetom Centra. Institut STAR provodi edukaciju stručnog tima te superviziju rada našeg stručnog tima kojom je zajamčena kvaliteta i cjelovitost terapijskog procesa koji provodimo u našem Centru. Naš je tim, stoga, visokokvalificiran za provođenje terapije senzorne integracije, kao i za rad s obiteljima djeteta s teškoćama u razvoju.