Integrativni centar za savjetovanje i podršku

USLUGE
RAD S BRAĆOM I SESTRAMA

Obitelj ima važnu ulogu u životu svakog djeteta, pa tako i djeteta s teškoćama u razvoju. Pozitivno okruženje potiče rast i razvoj djeteta i omogućava kvalitetno funkcioniranje svih članova obitelji. Kada govorimo o sestrinsko/bratskom odnosu, on se smatra najdugotrajnijom obiteljskom vezom, a njihova emocionalna povezanost jedna je od najdubljih.

Rad s obiteljima djece s teškoćama u razvoju istaknuo je važnost podrške braći i sestrama djece s teškoćama u razvoju kao važnoj komponenti cjelovite podrške obitelji.

Program podrške braći i sestrama djece s teškoćama u razvoju sastoji se od osam radionica (jednom mjesečno) uz razne zabavne, interaktivne, edukativne, kreativne i opuštajuće aktivnosti.

Ciljevi programa podrške braći i sestrama djece s teškoćama u razvoju:

  • poticanje socijalnog kontakta između sestara i braće djece s teškoćama u razvoju pomoću zabavnih, edukativnih i opuštajućih aktivnosti 
  • osvještavanje vlastitih jakih i manje jakih strana
  • poticanje stvaranja pozitivne slike o sebi 
  • prepoznavanje i izražavanje vlastitih emocija (i u kontekstu odnosa prema sestri ili bratu s teškoćama u razvoju)
  • jačanje grupne kohezije i timskog rada.