Integrativni centar za savjetovanje i podršku

O NAMA
MISIJA, VIZIJA, POVIJEST, CILJEVI

Dječji kreativni centar DOKKICA 

DOKKICA je provela i provodi projekte, programe, inicijative i aktivnosti usmjerene na stvaranje boljih uvjeta za kvalitetniji život djece i obitelji. Iskustvo u provedbi i razvoju socijalnih usluga za djecu i obitelji u riziku dugo je koliko i sama organizacija. Ideja o DOKKICI prvobitno je osmišljena kao projekt (pod nazivom Dječja osječka kreativna kućica – DOKKICA) Udruge za rad s mladima Breza, u čijem su fokusu djeca i mladi bez primjerene roditeljske podrške. DOKKICA je predstavljena kao preventivni program rada s djecom, a 2011. godine osnovana je nova udruga usmjerena na prevenciju. Više o DOKKICI možete pročitati na našoj mrežnoj stranici.

MISIJA

Pružati podršku djeci u odrastanju i razvoju njihovih potencijala različitim programima i aktivnostima koje potiču aktivno sudjelovanje, kreativnost, razvoj socijalnih vještina i samopouzdanja kako bi ih se usmjerilo na kvalitetniji život te poticati društvo na kvalitetniji odgoj i obrazovanje.

VIZIJA

Postati važan društveni centar koji će djeca, mladi, roditelji i zajednica prepoznati kao mjesto podrške, suradnje, (pro)aktivnog (su)djelovanja, kreativnog razvoja te pozitivnih osobnih i društvenih promjena.

NASTANAK

DOKKICA je nastala 2009. godine kao projekt Udruge za rad s mladima Breza pod nazivom Dječja osječka kreativna kućica – DOKKICA, a od 2011. godine djeluje kao samostalna udruga pod istim nazivom sve do 7. travnja 2020. godine, kada naziv mijenja u Dječji kreativni centar DOKKICA.

NAŠI CILJEVI

 • provođenje, razvijanje i promicanje socijalnih usluga za djecu, mlade i roditelje
 • provođenje, razvijanje i promicanje aktivnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena djece, mladih i roditelja
 • provođenje, razvijanje i promicanje preventivnih aktivnosti u smislu očuvanja cjelovitog zdravlja (tjelesnog, emocionalnog, mentalnog, socijalnog i duhovnog) djece, mladih i roditelja
 • promicanje i poticanje kreativnost u odgoju i obrazovanju, kao i provođenje i razvijanje edukacija i aktivnosti za poticanje kreativnosti djece i mladih
 • promicanje i poticanje primjene neformalnih metoda učenja i cjeloživotnog obrazovanja djece i mladih
 • provođenje, razvijanje i promicanje odgojno-obrazovnih programa i aktivnosti za unapređenje znanja i vještina djece i mladih u području održivog razvoja, kulture i umjetnosti, znanosti, tehničke kulture, demokratskog građanstva, volonterstva, medijske pismenosti, nenasilne komunikacije, zaštite zdravlja, zaštite okoliša i prirode
 • promicanje i poticanje na dječju participaciju u svim područjima djelovanja, a posebno u odgoju i obrazovanju
 • poticanje djece i mladih na umjetničko stvaralaštvo i provođenje kulturnih i umjetničkih programa i aktivnosti
 • provođenje edukacija za roditelje, odgojitelje, nastavnike, osobe koje rade s djecom i mladima
 • i građane o metodama, tehnikama, sadržaju i načinima rada potrebnima za primjeren rast i razvoj djece, pojedinaca i obitelji
 • ostvarivanje suradnje i umrežavanja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini s odgojno-obrazovnim institucijama, ustanovama, organizacijama te ustanovama i organizacijama socijalne skrbi koje rade s djecom, mladima i obiteljima
 • promicanje provedbe i zaštite ljudskih prava, posebno prava djece
 • promicanje unapređivanja zakonodavnog, institucionalnog, financijskog i strateškog okvira za rad s djecom i mladima.