Integrativni centar za savjetovanje i podršku

DOGAĐAJI
PRIJAVITE SE!

LISTOPAD 2022

Okrugli stol Hibridni oblik rada kao realna svakodnevica u terapijskom radu s djecom s teškoćama u razvoju