Integrativni centar za savjetovanje i podršku

USLUGE
PODRŠKA I SAVJETOVANJE RODITELJA

Program psihosocijalne podrške odnosi se na prepoznavanje potreba roditelja pri provođenju terapija za djecu s teškoćama u razvoju. Naš je cilj osnažiti roditelje na putu pružanja maksimalne podrške za cjelokupni razvoj djeteta. Smatramo da je važno pružiti širok spektar informacija na jednom mjestu, razviti svijest o mentalnom zdravlju i emocionalnoj stabilnost podrškom roditeljima i užoj obitelji te potaknuti međusobno povjerenje i poštovanje.