Integrativni centar za savjetovanje i podršku

USLUGE
GRUPNE RADIONICE ZA RODITELJE

Za vrijeme leta u avionu moguće su turbulencije i pad tlaka. U tim će slučajevima maske pasti iz prostora iznad sjedala i u masku će curiti kisik. Važna uputa svim putnicima uvijek je sljedeća: Masku prvo stavite sebi, a tek onda djetetu. Zašto?

Iako se često možemo pronaći u situaciji u kojoj se žalimo drugima o obavezama i stresovima koji nas okružuju, rijetko zaista razmišljamo o posljedicama koje taj stres ostavlja na nama. Trudimo se održavati naše svakodnevne obaveze, njegujemo one dobro poznate uloge majke, oca, kćeri, sestre, brata… brinemo se o drugima, radimo, trudimo se. No činimo li dovoljno za sebe? Učinimo  li nešto za svoju mentalnu higijenu prije nego što započnemo dan?

Stres je važan čimbenik u našem životu. Najčešće je posljedica frustracije bez koje, ponekad, nema razvoja i napretka pojedinca. Stres je nemoguće izbjeći i čini se da se uvijek na neki način vraća. Iako na većinu stresora u našem životu ne možemo utjecati, možemo kontrolirati naše emocije i ponašanje u odnosu na stres. Možemo naučiti i svladati tehnike koje nam mogu pomoći u nošenju sa stresom, a možemo to isto naučiti i djecu. Jedan je od velikih stresova za obitelj rođenje djeteta s teškoćama u razvoju, pri čemu se pažnja sve više pridaje ne samo tzv. većim teškoćama nego i onima naizgled blažim (specifičnim teškoćama učenja, poremećajem pažnje i hiperaktivnošću) što može nepovoljno djelovati na odnose roditelja s djecom bez razvojnih teškoća i na međusobni odnos majke i oca (Falik, 1995.; Dyson, 1996.; Knight, 1999.; Samuel i sur., 2012.; Bulić i sur., 2012.; Bulić, 2013.; Cvitković i sur., 2013.) Zato je važno, uz usvajanje vještina nošenja sa stresom, educirati roditelje o osnovnim značajkama razvoja djece, osvijestiti njihova očekivanja, mogućnosti te jake i manje jake strane. Važno je upoznati ih s vlastitim resursima i mogućnostima, kao i s važnosti njihova utjecaja na rast i razvoj djeteta s teškoćama u razvoju.

Subjektivan doživljaj roditeljstva značajna je promjena u cjelokupnom identitetu pojedinca. Ono ima važnu ulogu u određivanju klime djetetova razvoja i snažan utjecaj na razvojne  rezultate (Bornastein i sur., 1998., prema Čudina Obradović i Obradović, 2003.)

Grupne radionice za roditelje kreirane su s ciljem pružanja psihosocijalne podrške te edukacije roditelja o osnovnim značajkama razvoja djece. Na radionicama usmjereni smo na osvještavanje resursa svakog roditelja te njihovih snaga i potencijala, na jačanje pozitivnog odnosa između roditelja i djeteta te u skladu s tim na razvoj vještina potrebnih za poticanje vlastita te posljedično i djetetova dobrostanja.