Integrativni centar za savjetovanje i podršku

PRISTUP USMJEREN
NA OBITELJ

Zastanimo na trenutak i zamislimo kako bi izgledala Kopernikova revolucija u području terapijskog i rehabilitacijskog rada s obitelji djeteta s teškoćama u razvoju. U takvom je scenariju obitelj središte svemira, a sustav pružanja usluga jedan je od mnogih planeta koji se vrte oko njega. Sada vizualizirajte sustav pružanja usluga u centru i obitelj koja po orbiti kruži oko centra. Vidite li razliku? Prepoznajete li promjenu perspektive? Ovo nije semantička vježba – takva revolucija nas vodi do novog skupa pretpostavki i novog pogleda na mogućnosti usluga (Turnbull & Summers,1985., kako je navedeno u Edelman et al., 1992.).

U radu s djecom s teškoćama u razvoju koristimo se principom usluga usmjerenih na obitelj.

Spomenuti termin – usluge usmjerene na obitelj – odnosi se na pristup rehabilitacijskim i terapijskim uslugama koji prepoznaje obitelj kao najbolje i najvažnije stručnjake za svoje dijete. Obitelj surađuje s terapeutima i drugim educiranim stručnjacima s ciljem poticanja djetetova razvoja i postizanja maksimalne kvalitete života djeteta i obitelji.

Spomenuti pristup kreira stavove i vrijednosti terapijskog i rehabilitacijskog rada:

  • svaka je obitelj jedinstvena
  • svaka obitelj ima svoje snage i potrebe te je u njihovoj procjeni svaki član obitelji jednako važan
  • obitelj je konstanta u životu djeteta, oni su stručnjaci za djetetove sposobnosti i potrebe
  • obitelj surađuje s pružateljima usluga da bi usvojila nova znanja, vještine i alate za pružanje podrške djetetu
  • obitelj je djetetova najpoticajnija okolina.

Da bismo kreirali najpodobniji plan za razvoj djetetovih vještina te njegove kvalitete života, potrebno je detaljno definirati te izraditi individualni plan i ciljeve koji odgovaraju potrebama roditelja i ostalih članova obitelji. Rad s roditeljima započinje inicijalnim susretom i razgovorom u prostoru našeg Centra te se nastavlja procjenom obiteljske dinamike i potreba obitelji. Na temelju procjene kreira se individualni plan za obitelj koji obuhvaća: kratkoročne i dugoročne ciljeve vezane za razvoj vještina djeteta, ciljeve vezane za razvoj vještina roditelja potrebnih za poticanje razvoja djeteta, ciljeve vezane za strategije nošenja sa stresnim situacijama, ciljeve vezane za obiteljske odnose – razvoj i/ili održavanje, vještine, metode i načine potrebne za ostvarenje postavljenih ciljeva.