Integrativni centar za savjetovanje i podršku

O PROJEKTU
SURADNICI

Abbot’s Lea School, Liverpool, Engleska

Abbot’s Lea School specijalizirana je državna škola u Liverpoolu koja pruža visoku kvalitetu obrazovanja za gotovo 300 učenika u dobi od 3 do 19 godina s poremećajem iz spektra autizma kod kojih su zastupljene različite komunikacijske, interakcijske i senzorne teškoće, kao i  teškoće u učenju.

Specijalizirana škola Abbot’s Lea School predstavlja kombinaciju tradicije i inovacije koja ima za cilj pružiti najbolje specijalno obrazovanje u Engleskoj i šire. Kao što i sami navode, njihova je novopronađena mantra biti najbolja specijalizirana škola na svijetu!

Ističu se svojim načinom rada i filozofijom djelovanja tvrdeći da klasičan školski sat ne bi trebao biti isključivo fokusiran na akademski napredak djeteta, već na kombinaciju akademskog napretka s kvalitetnom stručnom podrškom te s aktivnostima usmjerenim razvoju osnovnih životnih vještina koje obogaćuju život učenika i pripremaju ih za samostalnost i odraslu dob. Obrazovni program provode u relativno malim grupama da bi naglasili važnost personaliziranog pristupa učenju i podršci za svakog učenika. Također promiču samostalnost učenika individualnim radom i vršnjačkom podrškom uz minimalnu podršku osoblja. Na školu gledaju kao na zajednicu u kojoj se podjednako cijene stavovi učenika, mišljenja roditelja i ideje osoblja.

Njihova je profesionalna misija podržati učenike na njihovu putu izgradnje sretnog i ispunjenog života s jasno definiranim ciljevima za budućnost.

Filozofija obrazovanja: ASD MODEL ©

Akademski napredak

Specijalizirana podrška

Razvoj životnih vještina

O suradnji: 

U sklopu dvogodišnjeg projekta Razvoj inovativnih socijalnih usluga – Integrativni centar za savjetovanje i podršku DOKKICA će organizirati dvije međunarodne konferencije za stručnjake u radu s djecom s teškoćama u razvoju u suradnji sa specijaliziranom školom Abbot’s Lea School. Kao jedan od vodećih stručnjaka u području odgoja i obrazovanja djece s poremećajem iz autističnog spektra te razvijenim odjelom za istraživanje, specijalizirana škola Abbot’s Lea School počasni je suorganizator prve konferencije Inovativne metode i pristupi u radu s djecom s teškoćama u razvoju.

STAR Institute, Denver, Colorado

Institut STAR vodeća je američka organizacija s misijom poboljšanja kvalitete života djece i odraslih promicanjem važnosti senzorne integracije u dijagnostici, obrazovanju i istraživanju. Korisnici Instituta su djeca, mladi, odrasli i obitelji s poremećajima iz senzorne obrade, poremećajima hranjenja i drugim stanjima povezanim s ADHD-om, poremećajem iz autističnog spektra i sličnim razvojnim poremećajima. Na temelju kontinuiranih istraživanja Institut provodi edukacije o senzornoj integraciji i multidisciplinarnom pristupu u terapiji za stručnjake i roditelje. Institut STAR specifičan je po procjeni baziranoj na individualnim razlikama djeteta i obitelji. Obitelj je prepoznata kao važan faktor pri postizanju dobrih rezultata te su roditelji uključeni u terapijsku procjenu/rad edukacijama i neposrednim sudjelovanjem u terapijama. 

Načela rada Instituta STAR 

  • Inovativnost i primjena najnovijih rezultata istraživanja o senzornoj integraciji u sklopu edukacija za roditelje i stručnjake
  • Obiteljski orijentiran model omogućava roditeljima/skrbnicima implementaciju terapije u prirodno okruženje doma i škole
  • Model intenzivne terapije (3 – 5 puta tjedno u kraćim intervalima)
  • Individualnost i prilagođenost potrebama djeteta
  • Globalni pristup – edukacije i terapije primjenjuju se u više od 38 zemalja svijeta
  • Igra kao platforma za učenje socijalnih vještina (dijeljenje, izmjenjivanje, čekanje na red)
  • Fokus na procesu, a ne na aktivnostima (interakcije, komunikacija, ostvarivanje odnosa, razumijevanje uputa)
  • Senzorni stil života, u suprotnosti sa senzornom dijetom

STAR model rada objedinjuje više metoda rada te je usmjeren prema igri kao prirodnom jeziku djeteta. U Institutu STAR rade stručnjaci raznih profila: radni terapeuti, logopedi, psiholozi i drugi. Cilj je terapija na aktivan, smislen i zabavan način poticati senzornu obradu prema individualnom profilu djeteta. S vremenom se odgovarajući uvjeti šire na okolinu izvan klinike, uključujući dom, školu i širu zajednicu. Učinkovita terapija tako omogućuje djeci s poremećajem senzorne obrade da funkcionalno sudjeluju u svakodnevnim aktivnostima: jelu, odijevanju, spavanju te igri s prijateljima.

O suradnji: 

Naš stručni tim vodi se načelom interdisciplinarnosti, prati aktualna istraživanja na području senzorne integracije te vidi roditelje kao važne čimbenike u terapijskom procesu. Pri odabiru suradnika bilo nam je važno odabrati institucije sa sličnom misijom i načelima da bi edukacije stručnog tima bile u skladu s integritetom Centra. Institut STAR provodi edukaciju stručnog tima te superviziju rada našeg stručnog tima kojom je zajamčena kvaliteta i cjelovitost terapijskog procesa koji provodimo u našem Centru. Naš je tim, stoga, visokokvalificiran za provođenje terapije senzorne integracije, kao i za rad s obiteljima djeteta s teškoćama u razvoju.